Werkgroep amateurkunsten

De werkgroep amateurkunsten organiseert jaarlijks een week van de amateurkunsten in Kapelle-op-den-Bos. Ze gaan op zoek naar organisaties of amateurkunstenaars die iets willen organiseren in het kader van WAK en bieden hieraan logistieke ondersteuning.


 


Wil ook jij aansluiten bij deze werkgroep? Neem dan contact op met de cultuurdienst van Kapelle-op-den-Bos via 015 71 02 53 of wak@gcoudepastorie.be.


Wil je iets organiseren in het kader van WAK? Laat het weten aan de werkgroep via 015 71 02 53 of wak@gcoudepastorie.be. 


Voorwaarden deelname WAK:


* De activiteiten moeten plaatsvinden in de periode van de WAK dus één of meerdere dagen tussen vrijdag 26 april en zondag 5 mei 2013.


* De activiteiten moeten onder de noemer 'kunsten' vallen.


* De werkgroep amateurkunsten ondersteunt enkel verenigingen, instanties of individuen uit Kapelle-op-den-Bos. 

Interesses

kunsten